مدیران شرکت

معرفی مدیران شرکت لنت ترمز ایران (ایرانلنت)

ردیفنام و نام خانوادگیسمتایمیل
1سید عباس میر علی نیکخومدیر عاملinfo@iranlent.com
2محمد تقی قشقائیقائم مقام مدیر عاملinfo@iranlent.com
3علی رهبرمشاور مدیر عامل
4علی خواجوندمعاونت اجرایی 
5علی غفاریمدیر فروش و بازاریابیsales@iaranlent.com
6حسین اخوان رادمدیر  فنی 
7محرم امیدیمدیر تحقیقات و نوآوری 
8ابراهیم یعقوب نژادمدیر مالی 
9مسعود سلیمیمدیر منابع انسانی 
10امیر حسین سلطانیمدیر برنامه ریزی 
11حمیدرضا بختیاریمدیر بازرگانی 
12علیرضا زارع مدیر انفورماتیک
13علی احمد علیزاده مدیر برق
14محمدپاشا رئیس فنی
15حسین توحیدیرئیس تضمین کیفیت
16نیما رفیعیرئیس کنترل کیفیت 
ارسال یک پیام