لنت ترمز دیسکی سبک

انواع لنت ترمز ماشین های سواری و سبک

پژو ۲۰۶

پژو ۴۰۵

پراید

پیکان

نیسان وانت