خط مشی

خط مشی کیفیت

ناراضی ترین مشتریان شما، بزرگترین منبع یادگیری شما هستند. R. H. Grant

شرکت لنت ترمز ایران یکی از معتبرترین کارخانه های تولید لنت ترمز در خاورمیانه و بزرگترین تولید کننده در صنعت      لنت ترمز و کلاچ جهت انواع خودروهای سبک و نیمه سنگین و سنگین ، در ایران بوده که سیاست خود را بر پایه تولید و عرضه محصولات با کیفیت برتر و با بهره گیری از نیروی انسانی ماهر و تجهیزات مناسب و با توجه به الزامات قانونی و فنی در جهت جلب رضایت هر چه بیشتر مشتریان و افزایش سهم بیشتری از بازار بنا نهاده است.

این شرکت مصمم است سیستم مدیریت خود را بر اساس استانداردهای بین المللی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 و استاندارد تخصصی خودرو ISO TS 16949 : 2009 ارتقاء نماید:

 

در این راستا خط مشی خود را به شرح زیر اعلام میدارد:

–        انطباق محصول با الزامات قانونی و استانداردهای کارخانه ای و خواسته های مشتریان

–        دستیابی به برنامه تجاری تدوین شده در سازمان و دستیابی به اهداف کیفی و کمی

–        بهبود فرایندهای کاری جهت بهبود مستمر اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت با استفاده از نظرات طرف های ذینفع

–        ایجاد زمینه های مناسب جهت مشارکت و توانمند سازی نیروی انسانی و افزایش بهره وری از طریق آموزش ، افزایش مهارت و ترویج کار گروهی و روحیه غرور و افتخار بین کارکنان

–        حرکت به سمت تولید بیشتر با نقص صفر و اجتناب از نارضایتی مشتریان

–        بهبود ایمنی و حداقل نمودن خطرات بالقوه در مورد کارکنان

بر این اساس اینجانب و کلیه مدیران ، خود را متعهد می دانیم که در راستای رسیدن به اهداف فوق نهایت تلاش را به کار برده و مسئولیت طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت ، اجرا و مراقبت و اعمال تغییرات لازم را از جمله وظایف نماینده مدیریت دانسته و از تمامی همکاران انتظار میرود همچون گذشته به منظور تحقق هر چه بیشتر اهداف مذکور تلاش نمایند.